Mateřská škola Klubíčko Boseň

Změna výše školného.

Upozorňujeme rodiče, že s účinností od 1.září 2017 bude v naší MŠ Klubíčko navýšeno školné na 3000 kč za měsíc.
Stravné zůstává na stejné výši: 55,- kč za celodenní stravu.