Mateřská škola Klubíčko Boseň

Zápis do mateřské školy Klubíčko.

Zápis se uskuteční dne 5. května od 12 do 16 hodin ve sborovně školky v 2. patře. Rodiče, přineste s sebou k zápisu OP, rodný list a očkovací průkaz dítěte.