Mateřská škola Klubíčko Boseň

Pozvánka na Svatojánskou slavnost.

Srdečně zveme na Svatojánskou slavnost, která se koná 21. června 2019 od 17.30 v prostorách mateřské školy a na její zahradě.
Program slavnosti: 1/ Divadelní představení: Šípková Růženka v podání našich předškoláků, představení je v Broučkové třídě. Prosíme rodiče účinkujících dětí, aby své děti přivedli již v 17.15.
2/ Přechod na zahradu, poslech a zpěv Svatojánských písní.
3/ Sběr bylin a příprava Svatojánského čaje.
4/ Pečení hadů z těsta na ohýnku.
5/ Volná zábava.
6/ V 7.30 odchod předškoláků do lesa hledat Svatojánský poklad.
Prosíme maminky,aby přichystaly drobné občerstvení pro děti na zahradu. Buď je přineste již ráno nebo před slavností je přineste na zahradu. Nakrájené ovoce, zeleninu, jednohubky, koláčky ap.
Těší se na vás tety Daniela, Míša, Pavla a Táňa


1 volné místo.

Upozornění. V naší mateřské škole bude od 1. září uvolněné 1 místo pro dítě starší 3 let. Zájemce se může přihlásit u paní řed. Daniely Rovné. Nebo telefonicky na čísle 608 628 138.


Slavnost Otvírání studánek 19. května od 10 hodin.

Srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele naší školky k již tradičnímu Otvírání studánek. Sejdeme se tuto neděli 19.5. v 10 hodin na parkovišti u křížku před Zápudovem. Společně půjdeme po modré značce ke studánce Hrdince -asi 1,5 km. Zde proběhne slavnost včetně čištění studánky. Cestou kolem louky můžete děvčátkům uplést věnečky, ať jim to sluší. S sebou vezměte dětem hrabičky či lopatky na čištění studánky. „Vodníkům“ též gumáčky. Hezký hrneček na vodičku. Prosíme, neberte s sebou vaše pejsky. Je to akce pro děti. Děkujeme za pochopení. Těšíme se na vás. Vaše tety.


Výsledky přijímacího řízení

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2019/2020.

Výsledky přijímacího řízení.

Z 19/1a………přijato…………………………………
Z 19/2b………přijato…………………………………
Z 19/3c………přijato………………………………
Z 19/4d………přijato…………………………………
Z 19/5e………přijato………………………………
Z 19/6f………přijato…………………………………
Z 19/7g………přijato…………………………………
Z 19/8h………přijato…………………………………
Z 19/9ch…… přijato…………………………………
Z 19/10i………přijato…………………………………


Chcete navštívit naši školku?

Po předchozí telefonické domluvě je možnost navštívit naši školu. Prohlédnout si prostory, vidět činnosti ve školce, či si s dětmi pohrát na přírodní zahradě. Zároveň se můžete informovat, na jakých principech spočívá pedagogika naší školky. Těšíme se na vás!


Zápis na školní rok 2019-2020 do MŠ Klubíčko se koná dne 2. května 2019 od 12 do 16 hodin.

S sebou přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a doklad o očkování.


Masopust v MŠ Klubíčko oslavíme 5.března dopoledne.

Masopustní obchůzku po vesnici zahájíme v 9 hodin před obecním úřadem v Bosni.Průvod plný masek, tanečků, popěvků a veselí potáhne od 9 do 11 hod. Rodiče, přichystejte dětem jednoduché masky.


Tříkrálová hra.

Srdečně zveme všechny rodiče do školky dne 17. ledna od 15 hodin. Děti vám zahrají Tříkrálovou hru. Hru uvedeme ve stejný čas v obou třídách.
Těšíme se na vás. Daniela,Pavla a Táňa.


Adventní slavnost. 25. listopadu od 15.30.


V MŠ Klubíčko se uvolnilo místo pro jedno dítě.

Od měsíce listopadu 2018 se uvolnilo místo pro 1 dítě. Přijmout můžeme dítě, které dovršilo 3 let. Rodiče se mohou přihlásit ve školce u p.řed. Rovné.