Mateřská škola Klubíčko Boseň

Školní řád

Na webové stránky byl přidán školní řád, najdete ho na stránce Pro rodiče nebo na tomto odkazu.


Chcete navštívit naši školku?

Po předchozí telefonické domluvě je možnost navštívit naši školu. Prohlédnout si prostory, vidět činnosti ve školce, či si s dětmi pohrát na přírodní zahradě. Zároveň se můžete informovat, na jakých principech spočívá pedagogika naší školky. Těšíme se na vás!


Změna výše školného.

Upozorňujeme rodiče, že s účinností od 1.září 2017 bude v naší MŠ Klubíčko navýšeno školné na 3000 kč za měsíc.
Stravné zůstává na stejné výši: 55,- kč za celodenní stravu.


Kritéria pro přijetí dětí do MŠ.

  1. 1.  Věk dítěte.
  2. 2.  Sourozenci dětí, kteří právě MŠ navštěvují.
  3. 3.  Opravdový zájem o výchovu a vzdělání dítěte v duchu waldorfské pedagogiky.
  4. 4.  Zaměstnanost rodičů.
  5. 5.  Datum podání předběžné přihlášky k zápisu.

Tříkrálová hra

Zde můžete shlédnout video letošní Tříkrálové hry z Motýlkové třídy.

Více…