Mateřská škola Klubíčko Boseň

Slavnost Otvírání studánek 19. května od 10 hodin.

Srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele naší školky k již tradičnímu Otvírání studánek. Sejdeme se tuto neděli 19.5. v 10 hodin na parkovišti u křížku před Zápudovem. Společně půjdeme po modré značce ke studánce Hrdince -asi 1,5 km. Zde proběhne slavnost včetně čištění studánky. Cestou kolem louky můžete děvčátkům uplést věnečky, ať jim to sluší. S sebou vezměte dětem hrabičky či lopatky na čištění studánky. „Vodníkům“ též gumáčky. Hezký hrneček na vodičku. Prosíme, neberte s sebou vaše pejsky. Je to akce pro děti. Děkujeme za pochopení. Těšíme se na vás. Vaše tety.


Výsledky přijímacího řízení

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2019/2020.

Výsledky přijímacího řízení.

Z 19/1a………přijato…………………………………
Z 19/2b………přijato…………………………………
Z 19/3c………přijato………………………………
Z 19/4d………přijato…………………………………
Z 19/5e………přijato………………………………
Z 19/6f………přijato…………………………………
Z 19/7g………přijato…………………………………
Z 19/8h………přijato…………………………………
Z 19/9ch…… přijato…………………………………
Z 19/10i………přijato…………………………………


Chcete navštívit naši školku?

Po předchozí telefonické domluvě je možnost navštívit naši školu. Prohlédnout si prostory, vidět činnosti ve školce, či si s dětmi pohrát na přírodní zahradě. Zároveň se můžete informovat, na jakých principech spočívá pedagogika naší školky. Těšíme se na vás!


Zápis na školní rok 2019-2020 do MŠ Klubíčko se koná dne 2. května 2019 od 12 do 16 hodin.

S sebou přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a doklad o očkování.


Masopust v MŠ Klubíčko oslavíme 5.března dopoledne.

Masopustní obchůzku po vesnici zahájíme v 9 hodin před obecním úřadem v Bosni.Průvod plný masek, tanečků, popěvků a veselí potáhne od 9 do 11 hod. Rodiče, přichystejte dětem jednoduché masky.


Tříkrálová hra.

Srdečně zveme všechny rodiče do školky dne 17. ledna od 15 hodin. Děti vám zahrají Tříkrálovou hru. Hru uvedeme ve stejný čas v obou třídách.
Těšíme se na vás. Daniela,Pavla a Táňa.


Adventní slavnost. 25. listopadu od 15.30.


V MŠ Klubíčko se uvolnilo místo pro jedno dítě.

Od měsíce listopadu 2018 se uvolnilo místo pro 1 dítě. Přijmout můžeme dítě, které dovršilo 3 let. Rodiče se mohou přihlásit ve školce u p.řed. Rovné.


Změna výše školného.

Upozorňujeme rodiče, že s účinností od 1.září 2017 bude v naší MŠ Klubíčko navýšeno školné na 3000 kč za měsíc.
Stravné zůstává na stejné výši: 55,- kč za celodenní stravu.


Kritéria pro přijetí dětí do MŠ.

  1. 1.  Věk dítěte.
  2. 2.  Sourozenci dětí, kteří právě MŠ navštěvují.
  3. 3.  Opravdový zájem o výchovu a vzdělání dítěte v duchu waldorfské pedagogiky.
  4. 4.  Zaměstnanost rodičů.
  5. 5.  Datum podání předběžné přihlášky k zápisu.