Mateřská škola Klubíčko Boseň

Znovuotevření mateřské školy Klubíčko.

10.5.2020

Milí rodiče.

Končí nám nouzový stav. Těšíme se na znovuotevření naší školky 18.května 2020. Děti mohou pobývat v MŠ bez roušek!!! Předávání dětí tetám bude probíhat u hlavního vchodu do MŠ. Během pobytu dětí budeme dbát na zvýšenou hygienu, hry a činnosti se uskuteční především na zahradě školky / dle počasí /. Vítáme vás.

Vaše tety

Pavlínka, Táňa,Evička,Danuška a Daniela


Zápis do MŠ Klubíčko 2020/2021

7.4.2020

Postup, jak přihlásit dítě do mateřské školy na rok 2020/2021, najdete na stránce Přihláška k zápisu.


Zápis do mateřské školy Klubíčko.

15.2.2020

Zápis se uskuteční dne 5. května od 12 do 16 hodin ve sborovně školky v 2. patře. Rodiče, přineste s sebou k zápisu OP, rodný list a očkovací průkaz dítěte.


Školní řád

17.9.2019

Na webové stránky byl přidán školní řád, najdete ho na stránce Pro rodiče nebo na tomto odkazu.


Chcete navštívit naši školku?

4.4.2019

Po předchozí telefonické domluvě je možnost navštívit naši školu. Prohlédnout si prostory, vidět činnosti ve školce, či si s dětmi pohrát na přírodní zahradě. Zároveň se můžete informovat, na jakých principech spočívá pedagogika naší školky. Těšíme se na vás!


Změna výše školného.

20.4.2017

Upozorňujeme rodiče, že s účinností od 1.září 2017 bude v naší MŠ Klubíčko navýšeno školné na 3000 kč za měsíc.
Stravné zůstává na stejné výši: 55,- kč za celodenní stravu.


Kritéria pro přijetí dětí do MŠ.

17.3.2014

  1. 1.  Věk dítěte.
  2. 2.  Sourozenci dětí, kteří právě MŠ navštěvují.
  3. 3.  Opravdový zájem o výchovu a vzdělání dítěte v duchu waldorfské pedagogiky.
  4. 4.  Zaměstnanost rodičů.
  5. 5.  Datum podání předběžné přihlášky k zápisu.

Tříkrálová hra

1.2.2014

Zde můžete shlédnout video letošní Tříkrálové hry z Motýlkové třídy.

Více…